Het team bestaat uit onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Willem de Koster (Delft, 1984) is universitair hoofddocent cultuursociologie. Als cultuursocioloog is hij vooral geïnteresseerd in hoe mensen zelf tegen de wereld aankijken. Wat zijn hun ideeën en opvattingen, en wat drijft hen? Momenteel gaat zijn aandacht hierbij vooral uit naar opvattingen over belangrijke politieke kwesties: de EU, uitkeringen en sociale zekerheid, en ontwikkelingshulp. Steeds probeert hij, in samenwerking met de andere teamleden, te achterhalen hoe verschillende groepen hier over denken en waarom. Samen met Jeroen is Willem dagelijks begeleider van onderzoekers Elske en Thijs. In zijn vrije tijd oefent hij veel met tafelvoetballen, in de hoop zijn kinderen nog eens te kunnen verslaan.

Thijs Lindner

Thijs Lindner (Den Haag, 1991) voert als onderzoeker (‘promovendus’) het deelonderzoek over uitkeringen en sociale zekerheid uit. Hij is geïnteresseerd in hoe mensen op verschillende manieren betekenis geven aan maatschappelijke kwesties in hun dagelijks leven. Hij heeft hier verschillende onderzoeken naar gedaan, onder andere naar beleid en sociale zekerheid, en naar hoe mensen op uiteenlopende manieren kijken naar etnische minderheden. Daarnaast geeft hij onderwijs aan studenten sociologie en houdt hij zich bezig met muziek (het liefst samen met zijn zoon).

Elske van den Hoogen

Elske van den Hoogen (Rheden, 1992) is promotieonderzoeker van het deelonderzoek over de Europese Unie. Als onderzoeker is ze geïnteresseerd in hoe verschillende groepen zélf naar maatschappelijke zaken zoals de Europese Unie aankijken. Door haar achtergrond in politieke communicatie heeft ze ook veel interesse in hoe informatie invloed kan hebben op deze maatschappelijke opvattingen. Als promovendus geeft ze ook les aan studenten, onder andere als bachelorscriptiebegeleider. Ook houdt ze ervan om in haar vrije tijd te boulderen.

Jeroen van der Waal

Jeroen van der Waal (Sliedrecht, 1974) is hoogleraar stratificatiesociologie. Veel van zijn onderzoek richt zich op de afstand die mensen ervaren tot ‘de politiek’, en hoe dat hun politiek wantrouwen en stemgedrag beïnvloedt. Om dat goed te kunnen begrijpen is het cruciaal om inzicht te krijgen in hoe mensen zelf tegen de politiek aankijken. Deze nadruk op de ideeën van burgers zelf kenmerkt ook dit project, waarin Jeroen samen met Willem dagelijks begeleider is van onderzoeken naar de opvattingen over sociale zekerheid, ontwikkelingshulp en de EU onder de Nederlandse bevolking. ’s Winters kijkt hij in zijn vrije tijd graag series, in het voorjaar en de zomer doet hij niets liever dan fietsen met zijn dochter.