Nederland kent allerlei vormen van ondersteuning van burgers. Iedere burger heeft direct of indirect met uitkeringen en sociale zekerheid te maken. Wij zijn benieuwd naar ideeën en meningen hierover. De een is positief, de ander negatief en weer anderen lijken er weinig om te geven. Wij willen graag weten waarom.

In dit project onderzoeken we daarom welke verschillende denkbeelden er zijn over uitkeringen en sociale zekerheid in Nederland. Daarbij vinden we het erg belangrijk om de opvattingen en denkbeelden van Nederlandse burgers serieus te nemen. We proberen dus goed te achterhalen wat mensen er zelf van vinden.

We starten het onderzoek daarom met kleinschalige groepsgesprekken. Daarin luisteren we goed naar wat mensen er zelf over vertellen. Dit is anders dan veel andere onderzoeken, waarbij er vooral met standaard vragenlijsten wordt gewerkt. In latere fasen van dit onderzoeksproject vertalen we de dingen die mensen ons hebben verteld zo nauwkeurig mogelijk naar nieuw ontwikkelde vragenlijsten, waarmee we onder een steekproef van de Nederlandse bevolking kunnen onderzoeken welke groepen welke opvattingen hebben, en waarom.

Je zou ons enorm helpen door aan een groepsgesprek deel te nemen. Als veel verschillende mensen dat doen, krijgen we een rijk beeld van de verschillende ideeën die er leven. Meer informatie over de groepsgesprekken vind je hier.