Nederland is al lange tijd lid van de Europese Unie, en in de loop der jaren is er veel veranderd. Hoewel Europa vooral vanuit Brussel aangestuurd wordt, kan het lidmaatschap van de EU je als Nederlander niet ontgaan zijn.

Maar het is vaak niet duidelijk wat Nederlanders nou écht van de EU vinden. Wat betekent de EU voor Kim uit de Jordaan, Mo uit Rotterdam, en Jelle uit Drachten? Voor de een is de EU namelijk iets negatiefs, voor de ander juist positief, en weer anderen maakt het helemaal niets uit. Wij zijn benieuwd naar de verschillende meningen en ideeën die mensen over de EU hebben, en waarom.

In dit onderzoek willen we zo veel mogelijk uiteenlopende stemmen horen. We zijn daarom serieus geïnteresseerd in alle verschillende soorten opvattingen en denkbeelden over de EU. Om zo de diverse denkbeelden over de EU goed te kunnen blootleggen.

We beginnen het onderzoek met groepsgesprekken met drie tot vijf personen. Daarin luisteren we goed naar wat mensen er zelf over vertellen. Dit is anders dan veel andere onderzoeken, waarbij er vooral met standaard vragenlijsten wordt gewerkt. In latere fasen van dit onderzoeksproject vertalen we de dingen die mensen ons hebben verteld zo nauwkeurig mogelijk naar nieuw ontwikkelde vragenlijsten, waarmee we onder een steekproef van de Nederlandse bevolking kunnen onderzoeken welke groepen welke opvattingen hebben, en waarom.

Je kan ons enorm helpen door mee te doen aan een groepsgesprek. Hoe meer verschillende mensen met verschillende opvattingen en meningen over de EU meedoen, des te beter ons beeld van de denkbeelden over de EU in Nederland. Hier kan je meer informatie vinden over de groepsgesprekken.