Welkom bij diverse denkbeelden, een project over denkbeelden over de EU, sociale zekerheid en ontwikkelingshulp, uitgevoerd door onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Op deze site vind je informatie over de verschillende deelprojecten en achtergrondinformatie over de onderzoekers.

Met burgers praten in plaats van over burgers praten, staat centraal in het project. We willen graag goed begrijpen waarom verschillende mensen dezelfde of juist tegengestelde ideeën hebben over belangrijke maatschappelijke kwesties. Dat doen we door ieders mening serieus te nemen.

Je kan ons enorm helpen door mee te doen met een groepsgesprek. Op de pagina’s over de deelonderzoeken vind je hierover meer informatie.